عملیات نظافت آبنماهای پارک ها ومیادین سطح شهرآغاز شد. پنجشنبه, 27 مهر,13960

عملیات نظافت آبنماهای پارک ها ومیادین سطح شهرآغاز شد.

رئیس سازمان سیما،منظرفضای سبزشهری ارومیه ازنظافت آبنماهای پارک ها ومیادین سطح شهرخبرداد.

بذرگیری گیاهان و گلهای فصلی در واحد تولیدات سازمان چهارشنبه, 26 مهر,13960

بذرگیری گیاهان و گلهای فصلی در واحد تولیدات سازمان

رئیس سازمان سیما،منظر فضای سبز شهری از بذر گیری گیاهان و گلهای فصلی در واحد تولیدات سازمان خبرداد. 
کاشت درختان ودرختچه های مقاوم به کم آبی دربلوارها ومیادین سطح شهر ﺳﻪشنبه, 25 مهر,13960

کاشت درختان ودرختچه های مقاوم به کم آبی دربلوارها ومیادین سطح شهر

رئیس سازمان سیما،منظروفضای سبزشهری ارومیه ازآغاز کاشت درختان ودرختچه های مقاوم به کم آبی دربلوارها ومیادین سطح شهرخبرداد.
آغازمرحله دوم عملیات تعمیرونظافت آبخوری های سطح شهر دوشنبه, 24 مهر,13960

آغازمرحله دوم عملیات تعمیرونظافت آبخوری های سطح شهر

رئیس سازمان سیما،منظرفضای سبز شهری ارومیه ازنظافت وتعمیرآبخوریهای مرحله دوم  سطح شهرخبرداد. 
اجرای نقاشی دردیوارهای پل شهیدبهشتی دوشنبه, 24 مهر,13960

اجرای نقاشی دردیوارهای پل شهیدبهشتی

رئیس سازمان سیما ،منظرفضای سبز شهری ارومیه از نقاشي ديواري پل شهیدبهشتی  خبر داد.

عملیات هرس و فرم دهی پرچین های سطح شهرآغاز شد شنبه, 22 مهر,13960

عملیات هرس و فرم دهی پرچین های سطح شهرآغاز شد

مدیر عامل سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری ارومیه از آغاز عملیات هرس و فرم دهی پرچین های سطح شهرخبر داد.
مبارزه با شته های درختان بید درسطح شهرآغاز شد چهارشنبه, 19 مهر,13960

مبارزه با شته های درختان بید درسطح شهرآغاز شد

مدیر عامل سازمان سیما ،منظرو فضای سبز شهری شهرداری ارومیه ازآغاز مبارزه باآفت شته های درختان بید درسطح شهرخبرداد.
به منظور رونق فضای سبز وایجاد شادابی، سازمان اقدام به توسعه فضای سبز پارک دانشجو به مساحت 17000مترمربع نمود چهارشنبه, 12 مهر,13960

به منظور رونق فضای سبز وایجاد شادابی، سازمان اقدام به توسعه فضای سبز پارک دانشجو به مساحت 17000مترمربع نمود

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظرو فضای سبز شهرداری ارومیه: مهندس علی شایگان اذعان داشت: فضاي سبز شهری، بخشي از فضاهاي باز شهري است كه عرصه...
RSS
12345678910انتها

گالری تصاویر

دی ان ان