حفظ محیط زیست ، تزریق روح تازه و با نشاط به زندگیست.

Text/HTML

 

سوابق مدير عامل 

1- فارغ التحصيل كارشناسي ارشد از دانشكده كشاورزي نازلو اروميه

 2- كارشناسي ارشد باغباني                                                           

 3- مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي                                           

        4- مدرس دانشگاه پيام نور                                                                

        5- معاونت سازمان پارك ها و فضاي سبز از سال 1390 تا 1394           

  6- مدير عامل سابق سازمان زيباسازي شهرداري اروميه                   

ارسال پیام

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

دی ان ان