حفظ محیط زیست ، تزریق روح تازه و با نشاط به زندگیست.

آدرس

سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداری اروميه

آدرس : خیابان کاشانی _ خیابان پرهیزکار _ سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ارومیه

تلفنها :

044-33477231

044-33457759

044-33480859

فکس :

044-33469809

کد پستی : 74633-57159

ایمیل :

parkurmia@gmail.com

 

 

تــــــماس بــــا مـــــا

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

دی ان ان