فراخوان سال 1396

فراخوان سال 1396

ارزیابی و توانسنجی پیمانکار صلاحیت دار

دوشنبه, 01 آذر,1395/نویسنده: op/تعداد نمایش ها (301)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 3/8
تگ ها:
 فراخوان سال 1395

فراخوان سال 1395

ارزیابی و توانسنجی پیمانکار صلاحیت دار

سازمان پاركها و فضاي سبز اروميه در نظر دارد جهت عمليات نگهداري پاركها و فضاهاي سبز شهري واقع در محدوده شهرداريهاي مناطق پنج گانه و پارك هاي جنگلي و گلمان نسبت به ارزیابی و توانسنجی پیمانکاران داراي صلاحيت (بر مبناي دفترچه پيمان نگهداري فضاي سبز شهري ) اقدام نمايد.
پنجشنبه, 23 مهر,1394/نویسنده: op/تعداد نمایش ها (1024)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 3/3
تگ ها:
 آیین نامه توان سنجی و ارزیابی شرکتهای فضای سبز شهرداری ارومیه

آیین نامه توان سنجی و ارزیابی شرکتهای فضای سبز شهرداری ارومیه

معیارهای امتیاز بندی و نحوه امتیاز بندی

 

 

چهارشنبه, 26 آذر,1393/نویسنده: op/تعداد نمایش ها (2482)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 4/0
تگ ها:
 فراخوان سال 1394

فراخوان سال 1394

ارزیابی و توانسنجی پیمانکار صلاحیت دار

سازمان پاركها و فضاي سبز اروميه در نظر دارد جهت عمليات نگهداري پاركها و فضاهاي سبز شهري واقع در محدوده شهرداريهاي مناطق چهارگانه بصورت يكساله  نسبت به ارزیابی و توانسنجی پیمانکاران داراي صلاحيت (بر مبناي دفترچه پيمان نگهداري فضاي سبز شهري ) اقدام نمايد.
پنجشنبه, 13 آذر,1393/نویسنده: op/تعداد نمایش ها (1497)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 3/5
تگ ها:
 آگهی مناقصه عمومی نوبت اول (1393/9/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول (1393/9/1)

خرید اتصالات و متعلقات آبیاری تحت فشار

دوشنبه, 03 آذر,1393/نویسنده: op/تعداد نمایش ها (1656)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
تگ ها:
12