• ورود
  • نقشه سایت
امام صادق (ع): در غيرتمندبودن مؤمن همين بس كه هرگاه كار زشت و ناپسندى مشاهده كرد خداى متعال از نيّتش در مورد ناخوش داشتن آن منكر آگاه باشد.

اقدامات سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری ارومیه در کاهش مصرف آب

اقدامات سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری ارومیه در کاهش مصرف آب

شنبه 17 تیر 1396

نویسنده: op/شنبه, 17 تیر,1396/دسته ها: اخبار, اخبار منطقه 1, اخبار منطقه 2, اخبار منطقه 3, اخبار منطقه 4, اخبار منطقه 5

رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری ارومیه علی شایگان، مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبزشهرداری ارومیه  گفت: این سازمان  با مد نظر قرار دادن تغییر الگوی کشت فضای سبز با استفاده از درختان و ارقام گیاهی مقاوم به کم آبی و همچنین تولید بیش از 500 هزار اصله ودرخت ودرختچه زینتی مقاوم به کم آبی ،کاهش سطوح چمن کاری، طراحی و اجرای سیستم های نوین آبیاری ،استفاده از طرحهای زیرواسکیپ ومالچ شنی درطراحی فضای سبزاقداماتی را در راستای اجرای سیاستهای مدیریت بحران آب واحیای دریاچه ارومیه انجام داده ودرحال اجرا می باشد.

وی در ادامه مطالب خویش افزود: سازمان اولویت کاری خود رادرصورت تامین اعتباردر استفاده از سیستم های تمام  هوشمند آبیاری در کاهش مقدار آب مصرفی وهچنین جداسازی آب خام شهری از آب شرب واستفاده مجدداز فاضلاب تصفیه شده وبرگشتی به فضای سبز را در دستور کاری خود قرار داده است.

مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبزشهرداری ارومیه در پایان اعلام کرد:سازمان با اتکا به علوم به روز دانشگاهی و تجارب پرسنل خود توانسته است در حمایت از طرحهای احیای دریاچه ارومیه که باعث بهره برداری آسان سیستم، کاهش مقدار آب مصرفی می شودوهمچنین  با در نظر گرفتن  منابع محدود آبی رفیوژ فضای سبز با استفاده از طرح های باغچه ای و گیاهان با نیاز آبیاری کم در روند توسعه فضای سبز و گسترش اصولی فضای سبز شهری گام موثری رادرمدیریت بحران آب  برداشته داشته باشد.


 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمایش ها (5496)/نظرات (0)

کلمات کلیدی:

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
آمار بازدید
دی ان ان